Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai: Mágikus Kert Bt, 1143 Budapest Ilka utca 30. info@ajandekmost.hu 06-20-564-0809 


2. Az ajandekmost.hu webáruház üzemeltetője a vevői adatainak kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével jár el, különös tekintettel az alábbiakra:

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

• A 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;


3. Az Ajándékmost webáruház személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel. A webáruház tiszteletben tartja minden adatkezeléssel érintett személy személyes adatokhoz fűződő jogát és az adatkezelés során a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján jár el. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A vásárló adatainak megadása, a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.


4. Az érintett önkéntes hozzájárulását személyes adatainak közlésével vagy a regisztrációval adja meg.


5. A webáruház tartalma regisztráció nélkül is elérhető. A vásárló adatainak megadása a vásárláshoz szükséges. Ezáltal a webáruház kizárólag vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli.


6. A webáruház a személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy a webáruház és az érintett személy között adásvételi szerződés létrejöhessen, a felek egymással kapcsolatot tarthassanak, a megkötött szerződést teljesítsék és a számviteli szabályok szerint elszámolják. A webáruház a szállításhoz és a fizetéshez alvállalkozót/kat – OTP Mobil Kft. , Magyar Posta, szamlazz.hu rendszer- vesz igénybe, melynek teljesítése érdekében, ahhoz szükséges mértékben a vevő adatait átadja.


7. A webáruház a személyes adatokat kizárólag a meghatározott cél érdekében kezeli. A megadott adatokat az ajandekmost.hu webáruház a honlapon vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél és ajánlatok küldése célok elérése érdekében rögzíti.


8. A webáruház minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt személyes adatok védelmében, hogy azok illetéktelen személyekhez ne kerülhessenek.


9. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai. A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy módosítását Mágikus Kert Bt. Budapest 1143 Ilka utca 30. címen. Amennyiben ezt kéri a vásárló, a webáruház a személyes adatokat haladéktalanul törli. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, amelyeket a webáruház tulajdonosának a hatályos számviteli törvény szerint legalább 8 évig meg kell őriznie.


10. Az ajandekmost.hu kötelezettségeinek maradéktalan végrehajthatósága érdekében a vásárlók kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért az ajandekmost.hu felelősséget nem vállal.


11. Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, a vásárlók panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.


12. A webáruház a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. Látogató kizárólag abban az esetben használhatja a webáruházat, ha a cookie-k használatához önkéntesen beleegyezését adja, ellenkező esetben a webáruházat látogató nem használhatja. A webáruház által használt cookie(k), melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a webáruház által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a webáruház ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos már a webáruházban megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a webáruház kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webáruház egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők. A webáruházban harmadik fél cookie-jai is használatban lehetnek, ilyen például a Google Analytics, Google Adwords, Etarget szolgáltatásához tartozó cookie-k. A webhelyen harmadik fél által szolgáltatott reklámhelyek, reklámtartalmak nincsenek, ehhez kapcsolódó cookie-k, követő cookie-k nincsenek a webáruházban. 


2021.05.03.


Jogi nyilatkozat

Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Szerzői jogok

A webáruházban közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve, az ajandekmost.hu logó, a "Burn Fat Not Oil" logó, a webáruház külső arculata és megjelenése, a webáruház által használt szlogenek, valamennyi képi és szöveges anyag a Jeff Pitt & Co.szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználási joga a Jeff Pitt & Co. Kft-t illeti meg. 
Az ajandekmost.hu oldalt működtető Jeff Pitt &Co. Kft. a webshop internetes oldalán található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat a felhasználó maradéktalanul tiszteletben tartja. A weboldalon található anyagokat nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.


Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!